MySQL Database

The access to your MySQL database is found on your gamepanel under "phpMyAdmin"

Byla tato odpověď nápomocná? 0 Uživatelům pomohlo (58 Hlasů)